Γνωστοποίηση βαθμών πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω SMS

Ιουλ 1, 2021

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί/-ές τελειόφοιτοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τους βαθμούς που έλαβαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταχώριση στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, όταν ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία, α) του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και β) κατά σειρά: του αρχικού γράμματος i) του επωνύμου, ii) του ονόματος, iii) του πατρωνύμου και iv) του μητρωνύμου τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρωθούν σωστά, πραγματοποιείται είσοδος στην εφαρμογή όπου εμφανίζονται σε πλήρη μορφή τα εξής στοιχεία των υποψηφίων : α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο και δ) το μητρώνυμο. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καταχωρίζουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμούν να λάβουν τη σχετική ενημέρωση. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου έως και δύο (2) φορές. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον αριθμό τηλεφώνου που αντικαθίσταται.

 

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν στον δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου γραπτό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει σε μορφή κειμένου, τους βαθμούς που έλαβαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα αποτελέσματα επιλογής, καθώς και σχετικό υπερσύνδεσμο (link) μέσω του οποίου προβάλλονται αποκλειστικά τα προσωπικά τους αποτελέσματα.

 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα στους μαθητές μας!

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισότιμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών
Επιστροφή