Δήλωση Συμμετοχής

Ακριβής Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Θέλω να παρακολουθήσω το μάθημα/τα μαθήματα

Τα στοιχεία που δηλώνετε θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία σχετικά με τα σεμινάρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (έκτακτες αλλαγές ή ενημερώσεις). Η ειδικότητά σας και τα χρόνια προϋπηρεσίας μας βοηθούν για την οργάνωση του σεμιναρίου και του περιεχομένου του. Για οιοδήποτε ερώτημα ή αντίρρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου, με την Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλο του Διευθυντή/President (210 6798265, [email protected]).

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματά μας διεξάγονται – σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών φορέων - αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Εφόσον δηλώσετε συμμετοχή, θα σας αποσταλεί προ της διενέργειας του μαθήματος, ειδικό link και κωδικός εισόδου για την είσοδο στην πλατφόρμα (το link δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το διαδίκτυο). Κατά τη χρήση της πλατφόρμας (Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων εδώ: https://zoom.us/privacy), θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομα με το οποίο επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο διαδικτυακό μάθημα και κατά τη  διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει χρήση της εικόνας και του ήχου σας. Σημειώνεται ότι το μάθημα δεν καταγράφεται και έχετε τη δυνατότητα οι ίδιοι να ορίσετε τη χρήση κάμερας ή μικροφώνου (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση). Κατά τη χρήση της πλατφόρμας οφείλουν τέλος όλοι οι συμμετέχοντες να τηρούν τους κανόνες προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά μια διαδικτυακή παρουσίαση


Με την υποβολή της παρούσας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τη διεξαγωγή  του σεμιναρίου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και την  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιθυμείτε την συμμετοχή σας στο μάθημα αυτό.