ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Προτείνεται η συμπλήρωση της φόρμας απο υπολογιστή ή tablet (όχι απο κινητό τηλέφωνο)


Προσωπικά Στοιχεία
Φύλο
Οικογενειακή Κατάσταση
Τέκνα
Στοιχεία Εκπαίδευσης
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Βασικό Πτυχίο)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Δεύτερο Βασικό Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό)
Εκπαιδευτική Εμπειρία
Ξένες Γλώσσες
Γνώση - Χειρισμός Η/Υ
Σεμινάρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συγγραφικό Έργο - Δημοσιεύσεις
Υποτροφίες - Ακαδημαϊκές Διακρίσεις
Εξωεπαγγελματικές Δραστηριότητες - Ενδιαφέροντα
Συμμετοχή σε Συλλόγους, Σωματεία, Ενώσεις
Κριτήριο Επιλογής του Κολλεγίου
Μελλοντικοί Επαγγελματικοί Στόχοι
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού σήμερα
Συστάσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

(Word ή PDF με μέγιστο μέγεθος 2Mb)

Συνοδευτική Eπιστολή
Υποβολή Αίτησης στο Παρελθόν
Έχετε συγγενή που εργάζεται στο Ε.Ε.Ι.;