«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών;
Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων
από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας»

11-12 Φεβρουαρίου 2021


Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Μορφή Συμμετοχής της Σχολικής Μονάδας
Επιλογή Συνεδρίας
Τύπος Σχολείου
Στοιχεία Υπεύθυνου Καθηγητή
Disclaimer
Οδηγίες – διαδικαστικά ζητήματα:
Τα οργανωτικά θέματα του συνεδρίου περιγράφονται στην Προκήρυξη του Συνεδρίου (επισυναπτόμενο έντυπο). Με την υποβολή της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας, δηλώνετε το ενδιαφέρον του Σχολείου σας για συμμετοχή στο Συνέδριο. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με το κάθε Σχολείο στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικώς αναφορικά με την έγκριση συμμετοχής (βάσει σειράς προτεραιότητας), καθώς και για τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα του Συνεδρίου. Τα Σχολεία οφείλουν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 (αφού επιβεβαιωθεί από τους Διοργανωτές η συμμετοχή τους), το Έντυπο «Επιβεβαίωση λήψης συγκαταθέσεων γονέων», υπογεγραμμένο από το Διευθυντή του Σχολείου (επισυναπτόμενο έντυπο), το οποίο αφορά τις δηλώσεις των γονέων για συμμετοχή των παιδιών τους στο Συνέδριο και τη συγκατάθεσή τους για επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού που έχει καταγραφεί από το Συνέδριο. Υπόδειγμα της συγκατάθεσης που μπορούν να χρησιμοποιούν τα Σχολεία, ευρίσκεται αναρτημένο κατωτέρω. Προ της ενάρξεως του Συνεδρίου θα σταλούν στους συμμετέχοντες οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας όπου θα διεξαχθεί το Συνέδριο.

Προσωπικά δεδομένα:
Τα στοιχεία που δηλώνετε με την παρούσα θα χρησιμοποιηθούν από τους Διοργανωτές για θέματα επικοινωνίας σχετικά με το Συνέδριο. Επίσης τα στοιχεία των μαθητών που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο και που θα αποστείλει χωριστά ο Υπεύθυνος καθηγητής μετά την επιβεβαίωση συμμετοχής του Σχολείου του, θα χρησιμοποιηθούν για οργανωτικά ζητήματα του Συνεδρίου (πρόγραμμα συνεδρίου, προσφωνήσεις, έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής). Ουδεμία έτερη επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα και τα στοιχεία θα διατηρηθούν έως και την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου και των διαδικαστικών/οργανωτικών θεμάτων (αποστολή πρακτικών συνεδρίου, έκδοση βεβαιώσεων, αποστολή στα συμμετέχοντα Σχολεία του υλικού από τις εργασίες του Συνεδρίου). Οι εργασίες του Συνεδρίου που θα καταγραφούν από τους Διοργανωτές θα χρησιμοποιηθούν αφενός για αρχειοθέτηση στο Ιστορικό Αρχείο των Διοργανωτών και αφετέρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς (από τους Διοργανωτές και τα συμμετέχοντα Σχολεία). Αφιέρωμα (έντυπο ή ηλεκτρονικό) για την αποτύπωση των δράσεων του Συνεδρίου θα δημιουργηθεί και προβληθεί στα μέσα (διαδικτυακός τόπος ή και έτερα ηλεκτρονικά μέσα) των Διοργανωτών ή/και των συμμετεχόντων ή/και φορέων εκπαίδευσης, τηρουμένων των απαιτήσεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις χορηγηγηθείσες από τους γονείς συγκαταθέσεις. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διοργανωτή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] , [email protected] , [email protected]