ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαρ 9, 2022

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη επιστολή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας.

Επιστροφή