ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Δεκ 1, 2021

Ψυχικό, 1 Δεκεμβρίου 2021

 

 

Προς τους μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2004:

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να υποβάλετε Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμου είτε σε ΚΕΠ ή σε Στρατολογική Υπηρεσία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας My AADE (πρώην taxisnet). Η προθεσμία υποβολής αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 2/1/2022 έως και 31/3/2022 για τους γεννηθέντες το έτος 2004.

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όσοι έχετε γεννηθεί το 2004, θα πρέπει να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ), τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. σας.

 

Εάν διαθέτετε Α.Φ.Μ., θα πρέπει να προσέλθετε στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της περιοχής που υπάγεστε οι ίδιοι (και οι οικογένειές σας) από Δευτέρα έως Πέμπτη  και ώρες 08:30-14:00 με την ταυτότητά σας μόνοι σας -εφόσον είστε ενήλικοι- ή με τη συνοδεία των γονέων σας, εφόσον είστε ανήλικοι.

 

Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στο My AADE, αφότου εκδώσετε Α.Φ.Μ. -στην περίπτωση που δεν διαθέτετε- μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα στη διεύθυνση: 

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm 

και να ακολουθήσετε τη διαδικασία έκδοσής τους.

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίσετε στην ίδια υπηρεσία τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα αναγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

Τέλος, στο Δελτίο Απογραφής θα πρέπει να αναγράψετε οπωσδήποτε την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών
Επιστροφή