Προαιρετική ενημέρωση των μαθητών/τριών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου με θέμα: Διαχείριση άγχους και στρατηγικές μελέτης. (Διοργάνωση: Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα ΛΚΑ)

Θέατρο Χωρέμη

Load more comments
Comment by from