Παρουσίαση σε Τελειοφοίτους (Τμήματα Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10) από το Development Office, τους AFD-Class Agents & τον Σ.Α.Κ.Α. Συνοδοί καθηγητές: κ. Ν. Παπαϊωάννου, κ. Ν. Καλογεράς και κ. Β. Φουρίκης.

ΣΑΚΑ

Load more comments
Comment by from