Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Θεσμοί της. Παρουσίαση στα γαλλικά της κ. Κ. Θωμοπούλου, νομικής συμβούλου για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω MsTeams (τμήματα Γαλλικών)

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from