21η Ημερίδα TESOL - ATHENS COLLEGE

Θέατρο Χωρέμη

21η Ημερίδα TESOL - ATHENS COLLEGE Θέατρο Χωρέμη

Ανάγκες IT - Παρακαλούμε για το ακόλουθο εξοπλισμό: podium, laptop, projector, μικρόφωνο, ηχεία, σύνδεση internet, clicker - Παρακαλούμε για τεχνική υποστήριξη από έναν συνάδελφο του I.T. (από τις 09:00 έως τις 15:00)  Τεχνική Υπηρεσία - Καθαριότητα  Παρακαλούμε να υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας στο θέατρο Χωρέμη και έξω από αυτό για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου  

Load more comments
Comment by from