Συμμετοχή μαθητών/τριών της Α΄Λυκείου στο Μαθητικό Συνέδριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς με θέμα «Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα». Συνοδός καθηγήτρια: κ. Λ. Ζήση.

"Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα"

Load more comments
Comment by from