Παρουσίαση βιβλίου (1ζ). Η συγγραφέας Μαρία Ρουσάκη θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο: "Κουρέψου, Μάξ!"

Βιβλιοθήκη ΚΨ ΔΗΜ

Load more comments
Comment by from