2η Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με θέμα: « Η λογοτεχνία αλλιώς» (Διαδικτυακά). Διοργάνωση: Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης.

Load more comments
Comment by from