Αφήγηση παραμυθιού (2δ). Ο λογοπεδικός Γιώργος Καλομοίρης θα αφηγηθεί παραμύθια απο την λαϊκή παράδοση. Θέμα: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου - Υπεύθυνη: κα. Δημητριάδη

Βιβλιοθήκη ΚΨ ΔΗΜ

Load more comments
Comment by from