ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ από τον κ. Χρ. Μαλλιάρη, διδάσκοντα στο Βαρβάκειο, με θέμα "Ανεστραμμένη τάξη".

Θέατρο Χωρέμη

Load more comments
Comment by from