Συμμετοχή μαθητών/τριών των Λυκείων Κ.Α.-Κ.Ψ. στο Διαγωνισμό Canadian Computing Competition.

Load more comments
Comment by from