Συνέδριο με θέμα: «Φυσικές Καταστροφές-Πυρκαγιές Καλοκαιριού 2021 και επιχειρησιακά σχέδια» (ΙΙ). Οργάνωση: Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Διαφορετικότητας. Θα παρακολουθήσουν όλα τα τμήματα του Λυκείου.

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from