Αριθμός νέων κρουσμάτων (06/05 – 12/05)

Μαϊ 16, 2022

Νέα Κρούσματα
06/05/22 - 12/05/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

    

Δημοτικό ΚΑ

12

1,3%

  

Δημοτικό ΚΨ

4

0,4%

1

0,9%

Γυμνάσιο ΚΑ

 
  

Γυμνάσιο ΚΨ

1

0,2%


 

Λύκειο ΚΑ

 
  

Λύκειο ΚΨ

3

0,7%

  

IB DP

4

 0,9%

  

 


Επιστροφή