Αριθμός νέων κρουσμάτων (15/04 – 05/05)

Μαϊ 6, 2022

Νέα Κρούσματα
15/04/22 - 05/05/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

1

0,4%

  

Δημοτικό ΚΑ

7

0,8%

1

1,2%

Δημοτικό ΚΨ

5

0,5%

3

2,7%

Γυμνάσιο ΚΑ

8

1,3%

2

2,6%

Γυμνάσιο ΚΨ

9

1,5%

  

Λύκειο ΚΑ

6

1,1%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

4

0,9%

1

2,0%

IB DP

4

1,3%

  

 

Επιστροφή