Αριθμός νέων κρουσμάτων (08/04 - 14/04)

Απρ 15, 2022

Νέα Κρούσματα
08/04/22 - 14/04/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

    

Δημοτικό ΚΑ

31

3,4%

1

1,2%

Δημοτικό ΚΨ

4

0,4%

3

2,7%

Γυμνάσιο ΚΑ

16

2,6%

2

2,6%

Γυμνάσιο ΚΨ

18

3,1%

  

Λύκειο ΚΑ

9

1,7%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

9

2,0%

1

2,0%

IB DP

2

0,7%

  
 
Επιστροφή