Αριθμός νέων κρουσμάτων (25/02 - 03/03)

Μαρ 4, 2022

Νέα Κρούσματα 
25/02/22 - 03/03/22


Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

3

1,1%

1

2,6%

Δημοτικό ΚΑ

7

0,8%

1

1,2%

Δημοτικό ΚΨ

15

1,4%

1

0,9%

Γυμνάσιο ΚΑ

11

1,8%

 

 

Γυμνάσιο ΚΨ

17

2,9%

1

1,4%

Λύκειο ΚΑ

19

3,6%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

31

7,0%

 

 

IB DP

15

5,0%

 

 

 


Επιστροφή