Πρόγραμμα Θερινού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φεβ 22, 2022

Ψυχικό, 21 Φεβρουαρίου 2022

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

Αγαπητοί γονείς,                                          

το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών οργανώνει Θερινό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν και να παρακολουθήσουν την εκτέλεση εργασιών σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, χωρίς οι ίδιοι να παρέχουν εργασία, με σκοπό να γνωρίσουν το αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν στο μέλλον, να προσανατολισθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν μια χρήσιμη εμπειρία για την ζωή τους.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση που θα έχουμε από εσάς και από τους αποφοίτους του Σχολείου. Τις δυο προηγούμενες σχολικές χρονιές δε μας δόθηκε η δυνατότητα να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα λόγω της πανδημίας. Έχοντας αυτό ως δεδομένο θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή σας μέσω της προσφοράς δυνατότητας παρακολούθησης εργασιών στους επαγγελματικούς σας χώρους. Για τον λόγο αυτό, εφέτος, αναμένουμε πρώτα τις προσφορές σας, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα υλοποίησης του Θερινού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εάν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή, 25/02/2022, στο Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (email: kpanagiotou@athenscollege.edu.gr , aspyropoulou@athenscollege.edu.gr).

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  μπορείτε  να  επικοινωνείτε με την κ. Κ. Παναγιώτου και την κ. Α. Σπυροπούλου στο 210-6798203.

 

Με εκτίμηση

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών &
Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

 

 

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2021-2022

 

Μπορώ να προσφέρω δυνατότητα παρακολούθησης στον τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, πληροφορική, οικονομικά, αρχιτεκτονική κλπ.): _________________________________________

Συγκεκριμένο τμήμα (π.χ. έρευνα, marketing, οικονομική διεύθυνση, πωλήσεις, διεθνές δίκαιο κλπ.): _________________________________________________________________________

Επωνυμία εταιρείας:___________________________________________________________________

Διεύθυνση εταιρείας: _________________________________________________________________

Ον/νυμο εργοδότη: ___________________________________________________________________

Τηλέφωνο εργοδότη: _________________________________________________________________

Emailεργοδότη: ______________________________________________________________________

Ον/νυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: ____________________________________________________

Τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας: ___________________________________________________

EmailΥπεύθυνου επικοινωνίας: _______________________________________________________

Αριθμός μαθητών που μπορούν να φιλοξενηθούν:_____________________________________

-   Εάν φιλοξενηθούν περισσότεροι του ενός μαθητές, προτιμώ να προσέλθουν:

o    Ταυτόχρονα 

o    Διαδοχικά

-   Ημερομηνίες που μπορώ να φιλοξενήσω μαθητή/μαθητές:                        ______________

-   Επιθυμώ να αναρτηθεί η επωνυμία της εταιρείας στην ιστοσελίδα του Σχολείου το προσεχές σχολικό έτος:

o    Ναι

o    Όχι

 

 

Επιστροφή