Ολοκλήρωση εγγραφής μαθητών-μαθητριών

Σεπ 27, 2021

Ψυχικό, 27  Σεπτεμβρίου 2021 

  

Αγαπητοί γονείς, 

  

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας πρέπει, ως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/ΦΕΚ Β’2005/31.5.2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει σήμερα, να αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση. 

 

Όσοι από εσάς δεν το έχετε κάνει ήδη, παρακαλείσθε να την καταθέσετε σε φάκελο μέσω των παιδιών σας στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Ε. Παρασκευοπούλου, γρ. 140) μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Εναλλακτικά, μπορείτε να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (lykeiopc@athenscollege.edu.gr). 

  

Με εκτίμηση,  

  

  

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού 

 

Επιστροφή