Βιβλία Γαλλικών και Γερμανικών 5ης και 6ης τάξης

Ιουλ 6, 2021

Αγαπητοί γονείς,

 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τις λίστες των βιβλίων που θα χρειαστούν οι μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης που θα διδαχτούν Γαλλικά και Γερμανικά αντίστοιχα.

 

Γαλλικά 5ης τάξης

Γαλλικά 6ης τάξης

Γερμανικά 5ης τάξης

Γερμανικά 6ης τάξης

Επιστροφή