Εκδηλώσεις για την Επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, Τετάρτη 23.03.21

Μαρ 23, 2021

Προς τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

του Γενικού Λυκείου

και του International Baccalaureate Diploma Programme
Κολλέγιο Ψυχικού

 Ψυχικό, 23 Μαρτίου 2021

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτ.: Φ1/32787/ΓΔ4 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ αύριο, Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και βάσει των παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του π.δ.79/2017 (Α ́ 109) και της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’αριθ.79942/ΓΔ4/21-5-2019ΥΑ(Β ́ 2005) αντίστοιχα. Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον
δύο (2) διδακτικών ωρών.

Για το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού οι εορταστικές εκδηλώσεις για  την Eπέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 από  τις 11:50 μέχρι τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος (14:10). Τις πρώτες τέσσερις διδακτικές περιόδους (8:30-11:40) τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά.

Την Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021, ημέρα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή