Υπενθύμιση για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κηδεμονίας

Οκτ 20, 2020

Προς
τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου
και του  International Βaccalaureate Diploma Programme
Κολλέγιο Ψυχικού

 

                            Ψυχικό, 20 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (του Ν. 1599/1986, Α’ 75) (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας), παρακαλείστε να την αποστείλετε στη Γραμματεία του Λυκείου, είτε σε φυσική μορφή, με τα παιδιά σας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση lykeiopc@haef.gr, το αργότερο μέχρι και  30 Οκτωβρίου 2020.

 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι πλέον δυνατή η έκδοση υπευθύνων δηλώσεων χωρίς επίσκεψη σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 

Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς, χρειάζεται να κατατεθούν δύο υπεύθυνες δηλώσεις.

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμονίας θα πρέπει να δηλώνετε ότι:

α. σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω Υ.Α. είμαι ο νόμιμος  κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας

β. αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου, στον  οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS), είναι αυτά που έχω συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας δήλωσης.

γ. ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας των Ε.Π.Α.Λ., ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του ως άνω άρθρου 9 περί Διπλής Φοίτησης.

δ. ο /η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου-Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή