ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οκτ 15, 2020

Ψυχικό, 15 Οκτωβρίου 2020

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί

 

Αγαπητοί γονείς,          

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75) που σας ζητήθηκε κατά την εγγραφή, παρακαλείσθε θερμά να το κάνετε μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2020 είτε αποστέλλοντάς την εντός φακέλου μέσω των παιδιών σας στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Καρυδάκης, γρ. 106), είτε αποστέλλοντας το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο που εξάγεται από την εφαρμογή www.gov.gr στη διεύθυνση [email protected].

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να δηλώνεται:

1. Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η (μέσω της εφαρμογής www.gov.gr). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς, δύο υπεύθυνες δηλώσεις.                        

  1. 2. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας.

  2. 3. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  3. 4. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/μαθήτρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 
Επιστροφή