Αξιότιμοι γονείς,

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας συγχαρούμε καταρχάς για το παιδί σας για τη λήψη της Υποτροφίας και τη φοίτησή του στο Σχολείο μας και να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όπως ήδη γνωρίζετε, ότι ο θεσμός του Προγράμματος Υποτροφιών & Οικονομικής Στήριξης και η στήριξη και συνέχισή του, είναι ένας από τους κύριους πυλώνες του Σχολείου μας. Αδιαμφισβήτητα, αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής-παιδαγωγικής πολιτικής και του οικονομικο-κοινωνικού «πλουραλισμού» του Σχολείου μας.

Από το ξεκίνημα του Κολλεγίου Αθηνών, θεσπίσθηκε το Πρόγραμμα Υποτροφιών, που αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο της φυσιογνωμίας του Σχολείου και της παιδαγωγικής-κοινωνικής φιλοσοφίας του. Στόχος του είναι η ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού πλουραλισμού του μαθητικού πληθυσμού. Χάρη στο Πρόγραμμα, κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές, των οποίων οι οικογένειες έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δέχονται βοήθεια για να φοιτήσουν στο Κολλέγιο, ώστε –όπως είχε τονίσει ο Στέφανος Δέλτα– να μην καταντά η εκπαίδευση και η μόρφωση, που δίνει το Σχολείο μας, «ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως». Δημιουργοί και πρώτοι υποστηρικτές του Προγράμματος ήταν ο Στέφανος και η Πηνελόπη Δέλτα και διαμορφωτής του συστήματος λειτουργίας του ο Όμηρος Ντέιβις, ο επί 30 και πλέον έτη Διευθυντής/President του Κολλεγίου.

Το παρόν έντυπο αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Υποτροφιών, του Development Office του Σχολείου μας, των Πολιτικών και Διαδικασιών που διέπουν το Πρόγραμμα, ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και έντυπο Δήλωσης για θέματα προβολής και ενεργούς συμμετοχής του Υποτρόφου σε δράσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του Προγράμματος Υποτροφιών.

  • Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών ενισχύει την ποικιλομορφία του μαθητικού σώματος. Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, καταφέραμε να ενισχύσουμε οικονομικά πάνω από το 20% του μαθητικού σώματος (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών που επλήγησαν από την πανδημία). Περίπου το 40% της στήριξης προέρχεται από τη συλλογική στήριξη με δωρεές από μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό καθώς και τον συνολικό αριθμό των υποτρόφων, τιμώντας το όραμα των ιδρυτών και την παράδοση και αποστολή του Κολλεγίου. Οραματιζόμαστε ένα Σχολείο, στο οποίο ο μισός πληθυσμός του θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση.
  • Κατηγορίες Υποτροφιών: (1) Οικονομικής στήριξης, (2) Έκτακτης Ανάγκης, (3) Ακαδημαϊκής Αριστείας, (4) Μεικτές (Αριστείας & Οικονομικής ανάγκης & Περιφερειακές), (5) Ειδικού Ενδιαφέροντος, (6) Ειδικού σκοπού, (7) Θερινών Προγραμμάτων, (8)  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση (Covid-19) [1]
  • Περιφερειακές Υποτροφίες: Τα τελευταία έτη γίνεται σημαντική προσπάθεια να αναβιώσουν οι Περιφερειακές Υποτροφίες. Στις ήδη υπάρχουσες από Θήβα, Πάτμο, Αχαΐα, προσθέσαμε  πέρυσι (2021-2022) έναν μαθητή από τη Λήμνο και μια μαθήτρια από τη Μαγνησία. Φέτος (2022-2023) προστέθηκαν 11 παιδιά από την Αστυπάλαια, την Κάρπαθο, την Ρόδο, την Ικαρία, τα Γιάννενα, την Κέρκυρα, την Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά και τον Βόλο.
  • Υποτροφίες ειδικού σκοπού: Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος DEI (Diversity-Equity-Inclusion) της αντίστοιχης Υπηρεσίας του Σχολείου μας, το Κολλέγιο έχει 2 υποτρόφους από το Home Project και 3 από τη ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ. Σκοπός είναι, το Κολλέγιο να γίνει και πάλι ένα πανελλήνιο σχολείο, που θα δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από την περιφέρεια και από όλες τις κοινωνικοοικονομικές βαθμίδες  αλλά και προσφύγων / ασυνόδευτων παιδιών, να εντάσσονται στο Σχολείο μας.
  • Υποτροφίες Αριστείας και Ειδικού Ενδιαφέροντος: Θεσπίσαμε από πέρυσι (2021-2022) 18 Υποτροφίες Αριστείας και για  δεύτερη χρονιά Υποτροφίες Ειδικών Ενδιαφερόντων για 6 μαθητές με ιδιαίτερες επιδόσεις στα αθλητικά, στη μουσική και στα εικαστικά.

Το Κολλέγιο, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βασίζεται διαχρονικά στη συμμετοχή και την προσφορά της Κολλεγιακής οικογένειας για να υποστηρίξει και να επεκτείνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών. Η στήριξη των μελών της Κολλεγιακής Οικογένειας, των αποφοίτων, γονέων και φίλων, είναι σημαντική για να επιτύχουμε τον στόχο του Προγράμματος.


[1] ΕΔΩ περιγράφονται αναλυτικώς οι κατηγορίες των υποτροφιών

Στο πλαίσιο στήριξης, προβολής, αλλά και λειτουργίας του θεσμού, το Σχολείο, αφενός προβαίνει σε δράσεις ή καταχωρήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των Υποτροφιών στους Υποτρόφους του και στην ευρύτερη Κολλεγιακή κοινότητα, αλλά και για ειδικές κατηγορίες υποτροφιών και όπου προβλέπεται σχετικώς (περιπτώσεις σύνδεσης υπότροφου  με συγκεκριμένο δωρητή και μακροχρόνια δέσμευση στήριξης από τον τελευταίο[1]), ενημερώνει τον δωρητή συγκεκριμένου Υποτρόφου για την ακαδημαϊκή και εν γένει εκπαιδευτική, κοινωνική, ηθική πορεία του μαθητή στο Σχολείο μας. Επίσης, καλείται ο μαθητής να συμπληρώσει ειδικό ερωτηματολόγιο στο τέλος του σχολικού έτους, όπου και περιγράφει την εμπειρία του σε σχέση με τη ληφθείσα υποτροφία (έντυπο για εσωτερική χρήση) και αποτυπώνει κάποιο μήνυμα προς το Κολλέγιο και τους δωρητές.

Ο αντίκτυπος της Υποτροφίας στον Υποτρόφο (μέσω των δράσεων ή καταχωρήσεων του Κολλεγίου) ή αντίστοιχα ενημέρωση προς το δωρητή δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας για ονομαστική προβολή, η οποία είναι ελεύθερη και η μη χορήγησή της, δεν επιδρά στη ληφθείσα υποτροφία. Σε κάθε περίπτωση η όποια παρουσίαση του αντικτύπου, μπορεί να γίνει ανώνυμα (πχ. Μαθητής Α’ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών)


[1] Η μακροχρόνια στήριξη των δωρητών, χαρακτηρίζεται από τη δέσμευσή τους στήριξη του μαθητή για 3, 6 ή και περισσότερα χρόνια (έως και την αποφοίτηση των υποτρόφων), με ποσοστό στήριξης μεγαλύτερο του 50% ή/και μέσω θέσπισης Endowed Scholarship Fund.

Στο Κολλέγιο λειτουργεί το Development Office, το οποίο κύρια λειτουργία έχει τη στήριξη του θεσμού. Το Development Office αναπτύσσει πλαίσιο συντονισμένης κινητοποίησης δωρητών και υποστηρικτών με στόχο την ανάπτυξη πόρων για τη στήριξη του Annual Fund και των υποτροφιών, των υποδομών και νέων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υποδέχεται μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας που στηρίζουν το έργο του Σχολείου. Προσβλέπει στην ευρεία συμμετοχή των αποφοίτων, των γονέων και των γονέων αποφοίτων, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και των φίλων του Κολλεγίου στην προσπάθεια αυτή. Στον σχεδιασμό του Development Office εντάσσεται και ο συντονισμός της λειτουργίας και των δράσεων των ομάδων εθελοντών αποφοίτων, γονέων και γονέων αποφοίτων (Επιτροπές Fund Drive).

Ειδικότερα το πλαίσιο και οι προτεραιότητές του Development Office είναι:

  1. Η ενίσχυση της υποδομής ανάπτυξης πόρων (Ελλάδα/ΗΠΑ) με βάση βέλτιστα διεθνή πρότυπα, για τη διασφάλιση διαφάνειας και υψηλής αποδοτικότητας καθώς και της ενεργούς συμμετοχής των μελών του οργανισμού.
  2. Η διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών ανεύρεσης πόρων για τη βιώσιμη υποστήριξη θεσμικών προτεραιοτήτων και δωρεών με ισχυρό αντίκτυπο.
  3. Η καλλιέργεια της κουλτούρας της προσφοράς, οικοδόμηση σχέσεων και δημιουργία πρεσβευτών,  εντός και εκτός του οργανισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης και των θεσμικών προτεραιοτήτων.
  4. Ο σχεδιασμός ολιστικής και αποτελεσματικής στρατηγικής ανεύρεσης πόρων και επικοινωνίας ενόψει της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου το 2025 [προς το παρόν σε εκκρεμότητα από το Σχολείο].