Ιάσων Ντούνης

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Πατρών. Μ.Α. Architecture and Historic Urban Environments, Bartlett UCL, UK. Τα έργα στα οποία συµµετέχει έχουν µεγάλο εύρος κλίµακας και λειτουργίας και περιλαµβάνουν από την εσωτερική διακόσµηση (interior design) κατοικιών έως το σχεδιασµό κτηρίων γραφείων. Στόχος του είναι o σχεδιασµός έργων που εµπνέουν τους χρήστες τους και βελτιώνουν τις γειτονιές τους· ο σχεδιασµός χώρων που αγκαλιάζουν τις κοινότητες και ανταποκρίνονται ενεργά στην κλιµατική κρίση· ο σχεδιασµός αρχιτεκτονηµάτων που προωθούν τη συνύπαρξη και οδηγούν σε ένα πολλά υποσχόµενο µέλλον. Έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις στην Αθήνα, την Πάτρα, το Ρότερνταµ και το Λονδίνο.
Επιστροφή