Ευαγγελία Ηλιοπούλου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Πτυχίο Ειδικού Αρµονίας. Πτυχίο Αντίστιξης. Πτυχίο Φούγκας. Πτυχίο Ελληνικού Πολιτισµού, ΕΑΠ. Πιστοποίηση των θεωρητικών µαθηµάτων του ΑBRSM (grade 5). Πιστοποίηση των θεωρητικών µαθηµάτων του ΑBRSM (grade 8). ∆ίπλωµα Μονωδίας. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Επιστήµες της Αγωγής, ΕΑΠ. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων πιάνου, σύνθεσης και µονωδίας καθώς και έχει συµµετάσχει ως σολίστ και µέλος σε χορωδίες όπως των: ΕΡΤ, Αρσακείων Σχολείων, Εκπαιδευτικών Κολλεγίου Αθηνών, Φίλων Μοντέρνας Μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επιστροφή