Τα Μαθήματα

START: ΕΝΑΡΞΗ 8/3/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €

ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ: Οδηγίες Αναζήτησης και Χρήσης

Η Υπαρξιακή Ψυχολογία δεν είναι µόνο µια θεραπευτική προσέγγιση αλλά και ένα µονοπάτι εξερεύνησης του παράδοξου της ζωής και αναζήτησης νοήµατος. Τι θα είχαν αλήθεια να πουν για τη ζωή µας σήµερα ο Σαρτρ, ο Νίτσε ή ο Χάιντεγκερ; Στο µάθηµα γνωρίζουµε βασικές θεωρητικές έννοιες της Υπαρξιακής Ψυχολογίας, όπως τις περιέγραψαν κάποιοι από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της. Εξερευνούµε τον τρόπο που έννοιες όπως η ελευθερία, η προσωπική ευθύνη, η µοναξιά, ο έρωτας και ο φόβος του θανάτου επηρεάζουν τη ζωή µας. Τέλος, µέσα από µια εισαγωγή σε συγκεκριµένες τεχνικές, γνωρίζουµε νέους τρόπους να αναγνωρίζουµε τη δύναµη των εννοιών αυτών πρακτικά και να τις χρησιµοποιούµε ως χάρτες. Κάθε ένα από τα µαθήµατα είναι αφιερωµένο σε µια συγκεκριµένη έννοια, ξεκινώντας από τη φιλοσοφική της υπόσταση φτάνοντας µέχρι την εφαρµογή της στην καθηµερινότητα και συµπεριλαµβάνει σχετικά «εργαλεία» προς άµεση χρήση.
Επιστροφή