Τα Μαθήματα

103.5
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
104.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
105.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
110.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
131.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
133.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:15-6:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
136.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
151.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
152.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
153.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
153.2
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
155.2
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
158.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
159.1
161.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
162.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
164.1
ΕΝΑΡΞΗ : 8/10/2024, ΤΡΙΤΗ / 6:15-8:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
167.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
171.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2024, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
173.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
175.1
ΕΝΑΡΞΗ : 7/10/2024, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
181.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2024, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €