Βραβεία Αριστείας

Merit Awards

Το Κολλέγιο Αθηνών εγκαινίασε το 2018 τα Βραβεία Αριστείας, για να τιμήσει και να ενισχύσει τη μακρά παράδοση αναγνώρισης και ενθάρρυνσης των μαθητών με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Χορηγούνται σε μαθητές της 3ης Γυμνασίου και της 2ας Λυκείου, που έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τάξης τους συνολικά για τα δύο τελευταία έτη, και διακρίνονται για το ήθος και τη συνολική συμπεριφορά τους. Οι μαθητές βραβεύονται σε ετήσια τελετή και λαμβάνουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό που εκπίπτει από τα δίδακτρά τους κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι μαθητές βραβεύονται σε ετήσια τελετή και λαμβάνουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό που εκπίπτει από τα δίδακτρά τους κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Τα Βραβεία Αριστείας έρχονται να προστεθούν στις ήδη θεσμοθετημένες από την αρχή της ιστορίας του Σχολείου μαθητικές διακρίσεις. 

Δυνατότητες για Ονομαστικές Υποτροφίες: Μπορείτε να στηρίξετε τα Βραβεία Αριστείας για ένα ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή, η δωρεά θα καλύπτει τέσσερα Βραβεία Αριστείας.

Οι δωρεές για τα Βραβεία Αριστείας για ένα ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνουν:

  • Δωρεά ύψους €4.000 αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό, που είτε καταβάλλεται άμεσα, ή παρέχεται δέσμευση για καταβολή της προ της τελετής απονομής των Βραβείων Αριστείας.
  • Δέσμευση κεφαλαίου για την κάλυψη τεσσάρων Βραβείων Αριστείας σε μόνιμη βάση. Το κεφάλαιο μπορεί είτε να καταβληθεί εφάπαξ ή να παρασχεθεί δέσμευση για καταβολή εντός 3 ετών από την ημερομηνία της σχετικής συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, μέρος του ποσού θα καταβληθεί με την έγκριση της δωρεάς. Η ονομαστική υποτροφία θα ενεργοποιηθεί, όταν το ποσό που έχει καταβληθεί είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού κεφαλαίου. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο (+30) 210-698217 ή με email στο [email protected].

    Κάθε δωρεά για τη στήριξη των Βραβείων Αριστείας είναι σημαντική. Οι δωρεές αυτές είναι δυνατόν είτε να προστεθούν στο σχετικό κονδύλιο ή να καλύψουν συνολικά ένα Βραβείο Αριστείας ύψους €1.000.

    Η στήριξή σας επιβραβεύει την εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση και προάγει την αριστεία.