Παρακαλούμε δηλώστε τα παρακάτω στοιχεία σας για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου στην ενότητα Στηρίξτε μας / Συμμετέχετε / Επιτροπή Αποφοίτων ΕΔΩ.

Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα τα στοιχεία των Class Agents που αναρτώνται είναι: Επώνυμο, Όνομα, Έτος αποφοίτησης (με ένδειξη γ/Δ όπου έχει εφαρμογή), Σχολείο (με ένδειξη ΚΑ-ΚΨ/IB όπου έχει εφαρμογή), Τηλέφωνο επικοινωνίας και email.  

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

 

Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):
Παρακαλούμε επιλέξτε (όπου έχει εφαρμογή):
Προηγούμενο βήμα
Υπήρξατε οικότροφος;
Είχατε λάβει ποτέ υποτροφία από το Κολλέγιο;
Έχετε παιδιά που φοιτούν στο Κολλέγιο;
Έχετε άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς σας που φοιτούν στο Κολλέγιο ή είναι απόφοιτοι;
Προηγούμενο βήμα