Τα παιδιά της 1ης και 2ας τάξης των Δημοτικών Σχολείων, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά και να αποκτήσουν διάφορες εμπειρίες, με Αθλητικές και Μουσικές δραστηριότητες, καθώς και Δημιουργικές δραστηριότητες στα Αγγλικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ext1920NewTable-1

1η Δημοτικού

Τα παιδιά της 1ης τάξης κατά τη διάρκεια των τριών τριμήνων του σχολικού έτους, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν δύο Αθλητικές και μία Μουσική Δράση. Επιλέξτε πέντε (5) δραστηριότητες ανά Τρίμηνο με σειρά προτίμησης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα  του παιδιού σας, σημειώνοντας τον αριθμό ένα (1) για την πρώτη επιλογή, τον αριθμό δύο (2) για τη δεύτερη επιλογή, τον αριθμό (3) για την τρίτη επιλογή, τον αριθμό τέσσερα (4) για την τέταρτη επιλογή και τον αριθμό πέντε (5) για την πέμπτη επιλογή.

Οι δύο κύκλοι Αθλημάτων  και ο ένας κύκλος Μουσικής της  1ης τάξης έχουν ως εξής:

SubjectsADem1920-2

2α Δημοτικού

Τα παιδιά μπορύν να παρακολουθήσουν μόνο μία δραστηριότητα (μία αθλητική ή μία μουσική), κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Οι γονείς επιλέγουν συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο δύο δραστηριότητες με σειρά προτίμησης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του παιδιού τους σημειώνοντας τον αριθμό ένα (1) για την πρώτη επιλογή και τον αριθμό δύο (2) για τη δεύτερη επιλογή.

SubjectsBDem1920-3

Οι μαθητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ατομικά μαθήματα μουσικού οργάνου (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο) κατά τις αντίστοιχες με την τάξη τους ημέρες Μουσικών Δράσεων, με ειδική χρέωση βάσει των όρων εγγραφής στα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.