Αθηναίος

O Αθηναίος είναι περιοδικό πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα, της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, συμπήρωσε 75 χρόνια τακτικής έκδοσης. Η πορεία του περιοδικού είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία του Κολλεγίου Αθηνών και υπήρξε βήμα πολλών προβληματισμών και ιδεών των μαθητών του.

Το εύρος των προβληματισμών καλύπτει θέματα κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά, οικονομικά, φιλοσοφικά και θέματα που άπτονται της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ενασχόληση των μαθητών με την έκδοση του περιοδικού αποτελεί διέξοδο από το πιεστικό σχολικό πρόγραμμα και μια προσπάθεια να δημιουργηθούν δεσμοί ανάμεσα στη Μαθητική Κοινότητα και στο εξωσχολικό περιβάλλον και να διευρυνθούν οι πνευματικοί τους ορίζοντες.

Χρόνος 92ος - Τεύχος 1 - Ιούνιος 2020 

Χρόνος 91ος - Τεύχος 1 - Ιούνιος 2019

Χρόνος 90ός - Τεύχος 1 - Ιούνιος 2018

Χρόνος 89ος - Τεύχος 1 - Μάρτιος 2017

Χρόνος 88ος - Τεύχος 2 - Μάιος 2016

Χρόνος 88ος - Τεύχος 1 - Φεβρουάριος 2016

Χρόνος 87ος - Τεύχος 2 - Ιούνιος 2015

Χρόνος 87ος - Τεύχος 1 - Φεβρουάριος 2015

Χρόνος 86ος – Τεύχος 2 – Ιούνιος 2014 

Χρόνος 86ος – Τεύχος 1 – Δεκέμβριος 2013 

ΧΡΟΝΟΣ 85ΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 2 | 2013

ΧΡΟΝΟΣ 85ΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 1 | 2013

ΧΡΟΝΟΣ 84ΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΧΡΟΝΟΣ 83ΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΧΡΟΝΟΣ 81ΟΣ | ΤΕΥΧΟΣ 2 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2009