Σταμάτης Μιχαλακόπουλος

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Σύμβουλος Επικοινωνίας. Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία. Ασχολείται επαγγελματικά με την Εταιρική Επικοινωνία, ως σύμβουλος και ως εκπαιδευτής. Έχει εκπονήσει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό Στρατηγικών και Προγραμμάτων Επικοινωνίας, ενώ έχει αναλάβει τη λειτουργία Γραφείων Τύπου εταιρειών και φορέων. Συνεργάζεται ως εξωτερικός Σύμβουλος Επικοινωνίας με εταιρείες και επαγγελματίες στον τομέα του Digital Marketing και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σήμερα διδάσκει στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ), του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Επιστροφή