Σέργιος Μοσχονάς

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Ιστορικός και φωτογράφος ιστορικού τοπίου. Σπούδασε Μεσαιωνική Ιστορία στο Università degli Studi της Σιένας (Laurea di Primo Livello) και στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας (Laurea Specialistica) από το οποίο έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Μεσαιωνική Ιστορία. Είναι υπ. Δρ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει θέματα Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις. Αρθρογραφεί σε περιοδικά, ενώ ασχολείται συστηματικά με τη Φωτογραφία έχοντας πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις που αφορούν στα κατάλοιπα πολιτισμών. Έχει, επίσης, συνεργαστεί σε ντοκιμαντέρ του Ισπανού ελληνιστή Pedro Olalla.
Επιστροφή