Ντέμη Μωραΐτου

Διδάσκων Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Έχει σπουδάσει Επικοινωνία-Διαφήμιση και Μarketing. B.A. C.A.M. (Communication-Advertising-Marketing). Eίναι πιστοποιημένη Gestalt in Organizations Practitioner και έχει Δίπλωμα στον Ελληνικό Πολιτισμό. Έχει Μaster στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Management για πλήθος επιχειρήσεων. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε ποικίλους φορείς εκπαίδευσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έχει διδάξει σε πάνω από 10 χώρες, σε ποικίλα επιμορφωτικά σεμινάρια, σε περισσότερα από 19.500 στελέχη. Έχει δουλέψει επί σειρά ετών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΙΝΤΑGIO (Ένωση Gestalt Consultants), του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Παγκόσμιου Οδηγισμού WAGGGS.
Επιστροφή