Τα Μαθήματα

Όλα τα μαθήματα γίνονται με τηλεδιάσκεψη μέσω του MS-Teams

 

215.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
218.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 2/3/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 75 €
222.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
224.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 170 €
227.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
231.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 150 €
249.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
252.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
262.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:7 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
265.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 100 €
266.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:30-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 100 €
269.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 120 €