Τα Μαθήματα

-
START: ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-6:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:/μήνα WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 25 €
-
START: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:/μήνα WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 40 €
-
START: ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:/μήνα WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 25 €
-
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
-
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/2/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €