Τα Μαθήματα

302.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
303.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 14/2/2022, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
305.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
310.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 22/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
311.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 24/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
313.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
314.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 8/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
318.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
334.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
350.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 17/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 4:00-6:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
351.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 15/2/2022, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
353.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
355.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 16/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
362.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
366.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 9/2/2022, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
368.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 10/2/2022, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 260 €
380.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/2/2022, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 260 €