Δημιουργικά Εργαστήρια

302.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
302.2
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
302.3
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
308.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
309.1
ΕΝΑΡΞΗ : 18/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
310.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
311.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
312.1
ΕΝΑΡΞΗ : 9/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 290 €
313.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
317.1
ΕΝΑΡΞΗ : 19/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
317.2
ΕΝΑΡΞΗ : 16/11/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
335.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
340.1
ΕΝΑΡΞΗ : 17/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 290 €
350.1
ΕΝΑΡΞΗ : 16/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
351.1
ΕΝΑΡΞΗ : 10/10/2023, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
353.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
357.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
357.2
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-9:15 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
360.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
364.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:00-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €
368.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 5:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 260 €
369.1
ΕΝΑΡΞΗ : 18/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
380.1
ΕΝΑΡΞΗ : 16/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 280 €
384.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 50 €
386.1
ΕΝΑΡΞΗ : 16/10/2023, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 190 €

Μουσική-Ωδείο

401.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
405.1
ΕΝΑΡΞΗ : 12/10/2023, ΠΕΜΠΤΗ / 7:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 210 €
413.1
ΕΝΑΡΞΗ : 11/10/2023, ΤΕΤΑΡΤΗ / 8:00-9:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:28 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 500 €
414.1
ΕΝΑΡΞΗ : 20/10/2023, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 6:00-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:28 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 500 €