Τα Μαθήματα

302.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
303.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 330 €
305.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
310.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
311.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 360 €
313.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
313.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 18/11/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:4 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
314.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-7:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
314.2
START: ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 7:15-8:45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 180 €
318.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/11/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 5:30-7:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 220 €
330.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 4/10/2021, ΔΕΥΤΕΡΑ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
331.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
334.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €
350.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 7/10/2021, ΠΕΜΠΤΗ / 4:00-6:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:12 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 250 €
351.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 12/10/2021, ΤΡΙΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:14 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
353.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 3/11/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 6:00-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:5 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 130 €
355.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 5:30-8:30 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:10 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 320 €
362.1
START: ΕΝΑΡΞΗ 6/10/2021, ΤΕΤΑΡΤΗ / 7:00-9:00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:8 WEEKS
ΚΟΣΤΟΣ: 160 €