Το τμήμα Τσιπούρα ερευνά τη βαρύτητα

Φεβ 15, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς λειτουργεί ο κόσμος», την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου, οι μαθητές του τμήματος «Τσιπούρα» συνομίλησαν, μέσω Microsoft Teams με γονέα του τμήματος, ο οποίος μίλησε για τη δύναμη της βαρύτητας και το πώς οι δυνάμεις επηρεάζουν τα πράγματα γύρω μας. Οι μαθητές εξάσκησαν , τόσο τις δεξιότητες επικοινωνίας τους (Communication skills), θέτοντας τα ερωτήματά τους για τη βαρύτητα, όσο και δεξιότητες σκέψης (Thinking skills) μέσα από διαδραστικά πειράματα.
Τον ευχαριστούμε θερμά!
Επιστροφή