Τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου

Βασικό Πρόγραμμα

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, το Νηπιαγωγείο μας τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επιχειρείται µία σφαιρική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστημονική  προσέγγιση της γνώσης, που εναρμονίζεται απόλυτα µε τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές µεταξύ τους εμπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραματισθούν.

Κάθε ερευνητικό ερώτημα των παιδιών προσεγγίζεται διεπιστημονικά μέσα από όλες τις μαθησιακές περιοχές (Γλώσσα, Μαθηματικά, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη/Φυσική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία , Τέχνες). 

Διευρυμένο Πρόγραμμα

Στόχος του Δίγλωσσου Διευρυμένου Προγράμματος είναι οι μαθητές μας να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων που αφορούν τις τέχνες, τον αθλητισμό και την τεχνολογία, οι μαθητές μας εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες, ενισχύοντας παράλληλα την αγγλική και ελληνική γλώσσα. Συγχρόνως, αναπτύσσουν την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ενώ έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συναναστραφούν με μαθητές άλλων τμημάτων με κοινά ενδιαφέροντα.

Το Διευρυμένο Πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινά στον χώρο του Νηπιαγωγείου από τις 13:15 μέχρι και τις 13:55. Ακολουθεί το μεσημεριανό γεύμα στις τραπεζαρίες του Νηπιαγωγείου.

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας είναι εμπλουτισμένο με ειδικά προγράμματα που ενισχύουν στον μέγιστο βαθμό τις δεξιότητες, τις αξίες, τις στάσεις καθώς και την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.