Διακρίσεις

Bραβείο Γυμνασίου 2016 εις μνήμην Μποδοσάκη Αθανασιάδη

Mε απόφασή του της 21ης Ιουνίου 2016, ο Σύλλογος Διδασκόντων του
Γυμνασίου  απένειμε  το  Βραβείο  του  Γυμνασίου  2016  εις  μνήμην
Μποδοσάκη  Αθανασιάδη  στη  μαθήτρια  Καλλιόπη  Σιέμπου               
της Γ΄ Γυμνασίου.
 
 
 
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου
Επιστροφή