Διακρίσεις

Bράβευση μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών

Οι  μαθητές  της  Γ΄  Γυμνασίου  του  Κολλεγίου  Αθηνών,  Tσακαλίδης   
Ευστράτιος και  Γαζέπης Μάρκος, κατέκτησαν το 1 ο και 2 ο βραβείο αντίστοιχα,  
στον ΙΒ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
που  προκηρύσσει  το  Εθνικό  Ίδρυμα  Ερευνών  και  Μελετών  «Ελευθέριος  Κ.
Βενιζέλος».  
Η  απονομή  των  βραβείων  θα  γίνει  σε  ειδική  τελετή,  η  οποία  θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στις 29 Μαρτίου 2014.
Επιστροφή