Διακρίσεις

Γ΄ φάση 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής 2018-2019

Επιτυχόντες μαθητές Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

στην Γ΄ φάση του 31ου  Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής

Τρεις μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών επελέγησαν στην Γ΄ φάση του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής –στην οποία διακρίθηκαν πανελλαδικά συνολικά είκοσι οκτώ (28) μαθητές–, για να συμμετάσχουν σε Camp προετοιμασίας για τη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων Πληροφορικής 2019, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Διεθνείς διοργανώσεις.
 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 31ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (16ος)

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (9ος)


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2ος)

Επιστροφή