Διακρίσεις

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (EΠΥ) 2009-2010

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β΄ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A΄ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

ΤΣΙΟΥΦΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

34

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

53

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

54

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A΄ ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

29

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

31

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΪΜΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

36

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

38

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ B΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Γ΄ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

5

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΣΙΟΥΦΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

8

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

ΜΕΪΜΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

16

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

22

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

38

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

5

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΣΙΟΥΦΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

9

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Επιστροφή