Διακρίσεις

Διεθνείς Διαγωνισμοί American Mathematics Competitions (AMC 8 – 10 – 12, AIME) 2014-2015

Διακριθέντες - πρωτεύσαντες μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού στους Διεθνείς Μαθηματκούς Διαγωνισμούς AMC της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (Mathematical Association of America) για το 2014-15

AMC 8

Διάκριση

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

School Winners

Βασιλειάδης-Λιαροκάπης

Νικόλαος-Φίλιππος

β΄ Γυμνασίου

Μαρκόπουλος

Πέτρος

β΄ Γυμνασίου

 

AMC 10 Α

Σειρά

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

1

School Winner

Μαυροσκότης

Ανδρέας

Α΄ Λυκείου

2

Παπαλιός

Μιχαήλ

Α΄ Λυκείου

3

Παπαματθαίου

Αλέξανδρος- Ιωάννης

Α΄ Λυκείου

 

AMC 10 B

Σειρά

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

1

School Winner

Βωβού

Αθανασία

γ΄ Γυμνασίου

2

Καλογερόπουλος

Χρήστος

γ΄ Γυμνασίου

3

Τυροβολάς

Ιωάννης

γ΄ Γυμνασίου

 

AMC 12 Α

Σειρά

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

1

School Winner

Καρακόζης

Ιωάννης

ΙΒ2

2

Γιαλίδης

Μιλτιάδης

Γ΄ Λυκείου

3

Τάσος

Εμμανουήλ

ΙΒ2

 

AMC 12 B

Σειρά

Ονοματεπώνυμο

Τάξη

1

School Winner

Οικονόμου

Παναγιώτης

Β΄ Λυκείου

2

Λαδοπούλου

Ιωάννα

Β΄ Λυκείου

3

Παπαβασιλόπουλος

Παναγιώτης

Β΄ Λυκείου

 

Ο μαθητής Καρακόζης Ιωάννης προκρίθηκε, για να λάβει μέρος στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό ΑΙΜΕ (American Invitational Mathematics Examination).

Επιστροφή