Διακρίσεις

Διακρίσεις του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών για περιβαλλοντικές δράσεις.

Το  Γυμνάσιο  του  Κολλεγίου  Αθηνών  βραβεύθηκε  από  την  Ελληνική
Εταιρία  Προστασίας  της  Φύσης  για  τις  επιτυχημένες  και
πρωτότυπες  περιβαλλοντικές  του  δράσεις,  στο  πλαίσιο  του
Δικτύου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  "Οικολογικά  Σχολεία".  
 
Επίσης,  το  Γυμνάσιο  του  Κολλεγίου  Αθηνών  τιμήθηκε  από  τον
Διεθνή  Οργανισμό  Eco-Schools  με  το  "International  Eco-Schools
Award  Certificate"  for  achievement  in  sustainable  development
education  and  management,  continuously  improving  the
environmental  performance  of  the  school  and  the  wider
community.
Επιστροφή